Η nLiteApps είναι ένας ειδικευμένος πάροχος λύσεων που καλύπτουν ανάγκες στους τομείς των εφαρμογών για φορητές συσκευές, υπηρεσίες αναφοράς τοποθεσίας, καθώς και συστήματα υψηλής υπολογιστικής απόδοσης. Σχεδιάζει, υλοποιεί και παραδίδει ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία βοηθούν στη συλλογή δεδομένων από την "άκρη" του δικτύου, προκειμένου να παρέχει τις επιθυμητές υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Η nLiteApps υποστηρίζει επίσης τη χρήση εξειδικευμένων επιταχυντών για τη βέλτιστη επεξεργασία δεδομένων στο "σύννεφο" με τη χρήση των FPGAs.

Η nLiteApps έλαβε τη σήμανση ποιότητας I4MS-SAE από το ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) and Smart Anything Everywhere (SAE) initiatives. Είναι εγγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 151630558000.

Ο δρ. Δημήτρης Θεοδωρόπουλος είναι ο ιδιοκτήτης της nLiteApps. Έχει λάβει πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ηλεκτρονικού μηχανικού και μηχανικού Η/Υ το 2003 and 2006 αντίστοιχα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το 2007 έγινε μέλος της ερευνητικής ομάδας του Computer Engineering στο Delft University of Technology και απέκτησε το διδακτορικό του το 2011. Έκτοτε έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς και με το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, ως υπεύθυνος για την τεχνική υλοποίηση συστημάτων λογισμικού και υλικού σε πολλά ερευνητικά έργα FP7 and H2020 (πχ DeSyRe - GA 287611, AXIOM - GA 645496, dReDBox - GA 687632, EDRA - GA 851631). Οι ερευνητικές του δραστηριότητες και ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ενσωματωμένα συστήματα, ίντερνετ των πραγμάτων, και επιταχυντές ειδικού σκοπού σε αναδιατασσόμενη λογική.