Σχετικά με το BLEeper

Το BLEeper έιναι μια καινοτόμα λύση που βασίζεται σε ηλιακούς και αδιάβροχους φάρους κατά μήκος της ακτογραμμής, προκειμένου να παρέχει την άμεση τοποθεσία των παιδιών που φορούν οποιαδήποτε ένδυτη συσκευή με τεχνολογία Bluetooth (πχ βραχιολάκια, ρολόγια, σωσίβια). Με αυτό τον τρόπο το BLEeper συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των μέτρων ασφαλείας, βοηθώντας τους γονείς να έχουν συνεχής εικόνα για την τοποθεσία των παιδιών για όσο βρίσκονται στην παραλία.

Το έργο έλαβε την ένδειξη ποιότητας I4MS-SAE από το ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) and Smart Anything Everywhere (SAE) initiatives.

Δείτε το παρακάτω video που εξηγεί τη βασική ιδέα του BLEeper και πώς μπορεί να συμβάλλει σε πιο ασφαλείς ακτογραμμές για τα παιδιά και τους γονείς:

Πιλοτική εφαρμογή

Το παρακάτω video δείχνει την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος BLEeper με 4 κόμβους, 1 εντός της θάλασσας και 3 πάνω σε ομπρέλες για τους λουόμενους. Το δεξί μέρος του video δείχνει το χρήστη που έχει μια ένδυτη συσκευή (βραχιολακι) με τεχνολογία Bluetooth καθώς προχωράει κατά μήκος της παραλίας. Το αριστερό μέρος απεικονίζει την οθόνη του κινητού του που αναφέρει την πραγματική τοποθεσία του (μέσω GPS) καθώς και αυτή που καταγράφεται από το BLEeper.