Η nLiteApps έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένες λύσεις λογισμικού και υλικού στα παρακάτω H2020 / FP7 ερευνητικά προγράμματα:

EXTRA DAE Reconfigurable Architecture

Διαχείριση και οργάνωση του έργου, δημιουργία στρατηγικής για την εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου EXTRA, καθώς και σχεδίαση εικονικού μηχανήματος που χρησιμοποιεί FPGAs για βελτίωση της απόδοσης επεξεργασίας των δεδομένων.

Disaggregated Data Center in a Box

Σχεδίαση και υλοποίηση ενός ελεγκτή απομακρυσμένης μνήμης σε αναδιατασσόμενη λογική, καθώς και την επικοινωνία του με τον hypervisor ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται απομακρυσμένη μνήμη.

 

Το παρακάτω video δείχνει πώς ο ελεγκτής επιτρέπει την απομακρυσμένη προσπέλαση μνήμης.

Agile, eXtensible, fast I/O Module for the cyber-physical era

Σχεδίαση συστήματος δικτύου με χρήση πακέτων για την επικοινωνία μεταξύ αναδιατασσόμενων κόμβων (Cyber-Physical Systems), το οποίο χρησιμοποιεί το προγραμματιστικό μοντέλο του ΑΧΙΟΜ.

on-Demand System Reliability

Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήμος διαχείρισης λογισμικού σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπει την αποδοτική χρήση των πόρων ενός επεξεργαστή, αποφεύγοντας τη χρήση υποσυστημάτων που έχουν υποστεί προσωρινή ή μόνιμη βλάβη.